Aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk Westervoort.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van de statuten bied ik u hierbij het financieel verslag over het jaar 2019 aan.

Dit verslag bestaat uit:

  • balans per 31 december 2019
  • overzicht van baten en lasten 2019.

Y.L.W. de Jager-Reder. penningmeester.

Inleiding

Na de start in 2016 is de Vriendenstichting in 2019 voortvarend verder gegaan.

Er hebben in 2019 wederom vier concerten plaatsgevonden. Dit jaar was niet zo succesvol als de voorgaande jaren. Er waren minder bezoekers, op de concertdagen vonden soms andere belangrijke evenementen plaats, zoals b.v. Muziek in de tuin, zodat we vaste bezoekers moesten missen. De opbrengsten waren daardoor een stuk minder.

Het aantal Vrienden is met 4 toegenomen maar er wel is 1 sponsor weggevallen. Er zijn nu 3 sponsors. Jammer is dat niet alle vrienden, ondanks herhaalde verzoeken, hebben betaald.

Er vonden 4 vergaderingen plaats in 2019 in het Paalmanhuis te Westervoort.

Financieel verslag van 2018

Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Inleiding
Na de start in 2016 heeft de Vriendenstichting in 2018 eindelijk zijn beslag gekregen. De Statuten zijn gepasseerd bij de notaris en een gebruikersovereenkomst is opgesteld en getekend door Het College van Kerkrentmeesters en het bestuur van de Vriendenstichting. Inschrijving heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en er is een rekeningnummer geopend bij de RABO bank.

Tevens zijn er in 2018 wederom een vier-tal succesvolle concerten geweest.

De Vriendenstichting raakt steeds meer bekend bij de inwoners van Westervoort maar zal nog verder worden uitgebouwd de komende jaren.