Beleidsplan Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk.
Naam: Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

 • RSIN nummer: 859164032
 • Postadres (secretariaat): Lange Griet 62, 6932 MG Westervoort
 • Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Kamer van Koophandel nummer: 72587148
 • Bankrekening NL44RABO0334071143 t.n.v. Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk.
 • ANBI-status per 2-7-2019

Aanleiding:
In 2015 stond een grote restauratie van de kerktoren gepland van de Werenfriedkerk te Westervoort.  De Werenfriedkerk is een Rijksmonument uit de 12e eeuw.  Om de restauratie te financieren hebben een aantal vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente zich ingespannen om geld in te zamelen middels fondsenwerving en eenmalige activiteiten.  Deze restauratie was tevens het moment om na te denken over de toekomst van de kerk. Op welke wijze kunnen extra inkomsten worden gegenereerd om ook in de toekomst het kerkgebouw in stand te houden. Ook leefde de wens om het kerkgebouw breder in te zetten in de Westervoortse samenleving, niet alleen bij de wekelijkse kerkdienst. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk.    

Doelstelling van de Stichting:
Het gebruik van het kerkgebouw aan de Dorpstraat 61 te Westervoort voor culturele doeleinden, enerzijds om te streven naar een breder gebruik van het kerkgebouw, anderzijds om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het historisch kerkgebouw, één en ander met inachtneming van de doelstellingen en het karakter van de Protestantse Gemeente Westervoort.

Activiteiten:
We realiseren onze doelstelling door het organiseren van minimaal vier concerten per jaar in het kerkgebouw. De opbrengst van deze concerten komen, na aftrek van de kosten, geheel ten goede aan de Vriendenstichting.  Ook staan we open voor andere activiteiten als tentoonstellingen en lezingen. Het doel is dat de activiteiten openbaar zijn.

Vrienden:
Momenteel heeft de Vriendenstichting 50 vrienden. Het aantal neemt jaarlijks toe. Vrienden betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal 25 euro.   Daarnaast zijn er enkele sponsors, die jaarlijks 50 tot 100 euro bijdragen.

Financiën:
Het geld dat de Stichting ontvangt uit de activiteiten en de bijdragen van de Vrienden zijn bedoeld als bijdrage aan het groot onderhoud van de kerk. Hierover vindt jaarlijks een gesprek plaats met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Westervoort. Het bestuur van de Vriendenstichting bepaalt jaarlijks, bij het vaststellen van de jaarrekening, welk deel van het resultaat bestemd is voor het onderhoud van de kerk.  De Vriendenstichting zal geen vermogen opbouwen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken wat het komende jaar nodig is voor eenmalige uitgaven ten behoeve van de activiteiten van de Vriendenstichting. Het overige geld wordt bestemd voor de instandhouding van de kerk.

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Klaas Westerbeek; Klapstraat 130, 6931 CN Westervoort
 • Secretaris: Frieda van Geest; Lange Griet 62, 6932 MG Westervoort
 • Penningmeester:Yvonne de Jager: Lange Gewant 40, 6932 DM Westervoort
 • Algemeen bestuurslid: Loes Schut, Vrouwenslag 27, 6931 WN Westervoort
 • Algemeen bestuurslid: Henk Lenselink, Dorpstraat 74A, 6931 BL Westervoort
 • Algemeen bestuurslid: Humphrey Ottenhof, Noordelijke Parallelweg 13, 6931 ER Westervoort

Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van tenminste drie bestuurders. Minimaal een derde deel van de bestuursleden is afkomstig uit de Protestantse gemeente Westervoort.

Handelingsbevoegdheden bestuur:

Alle bestuursleden doen de taken “om niet”.  Er is geen sprake van beloning in welke vorm dan ook.

 

***