In veel kerken vinden al nieuwe verbrede activiteiten plaats. Vaak op sociaal-cultureel vlak, met een link naar een verhaal. Te denken valt aan concerten, musicals, tentoonstellingen en films passend bij het karakter van het gebouw.

De Werenfriedkerk is een monumentaal gebouw dat een breder publiek kan trekken dan alleen de zondagse eredienst. De opbrengsten van de concerten gaan rechtstreeks naar het restauratiefonds zodat de kerk nog heel lang een prachtig monument kan blijven in de Gemeente Westervoort. Mooi toch?

Evenementen

De Vriendenstichting is opgericht met als doel het eeuwenoude monument te behouden voor de samenleving van Westervoort en vervolgens open te stellen voor allerlei evenementen. Het zullen laagdrempelige evenementen zijn, waarbij iedere inwoner van Westervoort welkom is.

Onderhoud kerk

De opbrengst zal bestemd zijn voor het planmatige onderhoud van de kerk. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.