Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk

Inleiding
Na de start in 2016 heeft de Vriendenstichting in 2018 eindelijk zijn beslag gekregen. De Statuten zijn gepasseerd bij de notaris en een gebruikersovereenkomst is opgesteld en getekend door Het College van Kerkrentmeesters en het bestuur van de Vriendenstichting. Inschrijving heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en er is een rekeningnummer geopend bij de RABO bank.

Tevens zijn er in 2018 wederom een vier-tal succesvolle concerten geweest.

De Vriendenstichting raakt steeds meer bekend bij de inwoners van Westervoort maar zal nog verder worden uitgebouwd de komende jaren.

Oprichting Vriendenstichting
De officiële oprichting heeft in 2018, na een lang traject van 1,5 jaar, plaatsgevonden. Op 4 september is de akte gepasseerd bij notariaat Westervoort-Duiven. De akte is ondertekend door Klaas Westerbeek als voorzitter, Frieda van Geest als secretaris en Yvonne de Jager als penningmeester. D.m.v. de Stichting “De Liemerse Uitdaging”, zijn er geen notariskosten in rekening gebracht. De “Stichting Vrienden van de Werenfried” is nu een feit. Daarna wordt de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan worden overgegaan tot het openen van een rekeningnummer bij de RABO-bank, zodat alle donateurs en sponsors hun donaties kunnen overmaken.  Deze gelden kunnen in 2017 niet worden geïnd, omdat de Vriendenstichting toen nog niet officieel was opgericht. Daardoor heeft de Vriendenstichting veel inkomsten misgelopen.

De gebruikersovereenkomst is i.s.m. het College van Kerkrentmeesters op 2 juli 2018 getekend.

Het Huishoudelijke Reglement is nog niet opgesteld.

Bestuurswisseling
Lidy Buitenhuis neemt half 2018 afscheid als bestuurslid/koster. Dit betekent dat het bestuur geheel verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van de kerk, de inrichting en het opruimen van kerk en Paalmanhuis.  

Concerten/Tentoonstelling
In 2018 vinden 4 concerten plaats.

Op 23 maart 2018 vindt voor het eerst een Promconcert plaats, een meezingconcert met verschillende muzikanten; Paul Mulder met zangeres en band, de band van Humphrey Ottenhof (WAS) en op het orgel Marius de Boer. Het is een zeer succesvol concert maar niet uitverkocht. De aanwezigen zingen enthousiast mee en is zeker voor herhaling vatbaar. Hiervan zal een een traditie worden gemaakt omdat een Promconcert nog niet bestaat in Westervoort.
Op 1 juli 2018 vindt een Midzomerconcert plaats met als zangeres Martine Fleeming uit Westervoort met een gitariste. Het is een mooi concert, maar trekt weinig bezoekers.
Bij het Herfstconcert op  21 oktober 2018 treedt het popkoor A Sign of Friendship uit Didam op. Dit is een megaconcert met ca. 120 bezoekers.

Op 16 december vindt een Kerstconcert plaats, waarin optreedt het kamerkoor Bel Canto uit Westervoort. Het concert is een groot succes.  Er zijn ca. 95 bezoekers aanwezig en de opbrengst is het hoogste bedrag van alle concerten tot nu toe. Dit komt omdat er in de pauze geen koffie en thee meer wordt geschonken en men gedwongen is om in de pauze een ander drankje te gebruiken. Vooraf krijgen de bezoekers gratis koffie en/of thee aangeboden en in de pauze is er glühwein geschonken en andere alcoholische- en frisdranken.

De catering van alle concerten vindt plaats in eigen beheer.

Voor het eerst heeft, onder auspiciën van de Vriendenstichting, een tententoonstelling plaatsgevonden. In het weekend van 20 en 21 oktober heeft Marieke Laverman uit Westervoort een tentoonstelling met schilderijen van Westervoort gehouden in de kerk. Marieke is tevreden met het bezoekersaantal (75) en er zijn ca. 15 kalenders van haar hand verkocht. 10% van de verkoop is bestemd voor de Vriendenstichting.

Vergaderingen
De Vriendenstichting heeft in 2018 4x vergaderd. Op 14 november 2018 heeft  er een vergadering, samen met het Comité van Aanbeveling, plaatsgevonden.

Donateurs en Vrienden
In 2018 heeft de Stichting 4 sponsors en 40 Vrienden. Er is voor de tweede maal een wervingsbrief uitgegaan naar potentiele sponsors en/of donateurs. Dit heeft ……….opgeleverd.

Publiciteit
Op 23 maart 2018 gaat de website de lucht in. Deze site is gebouwd door Rachel Walraven. Zij maakt ook de ontwerpen van de entreekaartjes. Tevens is er op website van de Protestantse Gemeente Westervoort een link gemaakt naar de website van de Vriendenstichting. Via de site kan men kaartjes reserveren voor een concert.

De persberichten naar de media lopen goed. De regionale kranten nemen de berichten sowieso op en af en toe komen concerten ook te staan in de Gelderlander en/of Arnhemse Koerier. Op face-book en Westervoort Plaza(Karlo Bolder) worden de persberichten ook vermeld en gedeeld, soms zelfs 2 maal.

De PR zal ook op de site van de Ondernemersvereniging worden vermeld en ook op de site van “Levenindeliemers.nl en op “muziekinwestervoort.nl”.

Westervoort in Beweging/Kerstmarkt
De Vriendenstichting heeft ook in 2018 in een stand van de Protestantse Gemeente Westervoort reclame gemaakt voor de Stichting. Door middel van foto’s en strooikaartjes (met concertdata 2019) is de Vriendenstichting onder de aandacht gebracht en men kon zich inschrijven als donateur of als vriend.

Horecavergunning
Er is voor 2018 tweemaal ontheffing verleend voor het schenken van sterke drank.

Financien/begroting en jaarrekening/ANBI
In 2018 is een begin gemaakt met de begroting voor 2019. De rekening van 2016/2017 is klaar…..

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Dit jaar is in Nederland de Privacywet van kracht geworden. Dit is voor Stichting geregeld.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail