De huidige ontwikkelingen stemmen niet positief. Het virus blijft te actief. Bovendien denken we dat na 3 december de belemmeringen niet zullen verminderen. Daarom is in overleg met het koor Sign of Friendship de uitvoering verschoven naar Kerst 2022.