Na 20 september zouden er weer meer evenementen georganiseerd kunnen worden!

Het geplande concert op 17 oktober met Rose île gaat door. https://rose-ile.webnode.nl/

Zie de berichten in de pers en reserveer uw plaats op onze website. https://www.vriendenwerenfriedkerk.nl/activiteiten

Het middagconcert wordt georganiseerd overeenkomstig de van toepassing zijnde coronaregels!
Aan de bezoekers zal bij de ingang van de kerk worden gevraagd een test- herstel of vaccinatiebewijs te tonen.
Dit kan digitaal met de CoronaCheck-app of via een door u uitgeprint vaccinatiebewijs.